Media Coverage

Forskningsrådet: 

Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis er lagt til Universitetet i Tromsø. Nytt petrosenter til Tromsø

 Dagens Næringsliv:

Universitetet i Tromsø åpner et nytt senter som skal forske på miljøsikker oljeleting. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) forstår ikke skepsisen mot oljesmurt forskning. Øker oljetrykket i nord

High North News:

Om en knapp uke åpner ARCEx; det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis Lien åpner petrosenter

 Avisa Nordlys:

Olje- og energiminister Tord Lien åpner i formiddag det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis. Minister åpner ny storsatsning på petroleum

 Teknisk Ukeblad: 

Etter en real dragkamp mellom forskningsmiljøene på Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik om hvem som skulle få det nye forskningssenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis, dro Universitetet i Tromsø det lengste strået i fjor. Nytt forskningssenter for oljevirksomhet i Arktis

 Bladet itromso:

I dag vet forskerne lite om ressursene i arktiske farvann. Det vil det nye forskningssenteret ved UiT gjøre noe med. Åpnet nytt forskningssenter

 Geoforskning:

Det nye forskningssenteret ARCEx skal fremskaffe ny kunnskap om petroleumsressursene i nordområdene. Senteret består av en rekke aktører innen akademia og industrien. Et landslag for arktisk petroleumsforskning

 Unis:

UNIS is partner in ARCEx which will acquire new knowledge about the petroleum resources in the Arctic and environmentally-friendly exploration techniques. UNIS partner in New Arctic petroleum centre

 Regjeringen:

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis (ARCEx). Åpnet forskningssenter for arktisk petroleumsvirksomhet i Tromsø

 Nord24:

Spesielt land som Kina og Sør Korea ruster opp både båter og utstyr, og har enorme akademiske og industrielle krefter de kan løfte mot Arktisk satsning. Kan få inntrykk av at oljeaktivitet i Arktis er et nytt fenomen. Det er ikke riktig.

Avisa Nordlys:

I Tromsø har det vore overraskande lite diskusjon rundt spørsmåla om oljefokusert og oljefinansiert forsking. Oljefinansiert forskning

Geoforskning.no:

Fra høsten 2015 kan studenter som tar master i geologi ved Universitetet i Tromsø velge Petroleumsgeofag som spesialisering. Nytt tilbud for masterstudenter